Vikan in de voedingsmiddelenindustrie

 

Unieke producten voor unieke uitdagingen

Voedselveiligheid en de voorkoming van kruisbesmetting is één van de belangrijkste pijlers achter de strenge hygiëneregels en Arbowetgeving. Het is ook een belangrijk proces om onder controle te houden want een mislukking in de beheersing van één van deze processen kan leiden tot een terugroepactie van grote aantallen producten. Wat tot gevolg kan hebben dat de integriteit van het merk en de reputatie van het bedrijf geschaad kunnen worden.

Vikan - Beheersing van interne hygiëne

Voorkomen van kruisbesmettingen van microben of ingrediënten vereist een hygiënisch schone omgeving tevens verzekert een zichtbaar schoon werkterrein of restaurant u van klanten en bezoekers.

Het Vikan kleur gecodeerde systeem biedt een pragmatische aanpak van de uitdagingen binnen de Food & Beverage sector om zo doelmatig mogelijk een hygiënische reinigen en een veilige fysieke omgeving te realiseren. Het systeem biedt een effectieve, maar vereenvoudigde reinigings procedures die speciaal ontwikkeld zijn ter ondersteuning van de HACCP doelstellingen. Zelfs als taalbarrières een probleem kunnen zijn.

Vermijden van kruisbesmetting met Vikan

Het kleurcoderingssysteem verlaagt het risico van kruisbesmettingen omdat de gereedschappen die thuis horen op andere afdelingen visueel direct zichtbaar zijn.

Auditanten identificeren gebieden waar kruisbesmettingen en voedselveiligheid risico’s kunnen ontstaan en houden daarnaast ook rekening met de praktische vereisten waaraan de gereedschappen dienen te voldoen zoals werknemersdiensten, reinigingsprotocollen en ingrediënten of producten die gebruikt worden tijdens de productie.
Het Vikan systeem kan uw productie faciliteit in kaart brengen en indelen in kleurzones. Bij elke kleurzone hoort de daarbij behorende gereedschappen en ophangrekken.