Reinig uw bezems en borstels en verhoog de voedselveiligheid  [whitepaper]

Reinigen en desinfecteren is één van de belangrijkste onderdelen in het voedselveiligheid en kwaliteits programma in een voedingsmiddelenbedrijf. Een consequent correct onderhoud van schoonmaakmaterialen zoals borstels, bezems, vloertrekkers en stelen is essentieel om het risico op kruisbesmetting van allergenen, bacteriën en foreignbody contaminatie te minimaliseren. Het onderhouden van de borstels en bezems ondersteunt op zijn beurt weer om te voldoen aan auditerende instanties en wettelijke vereisten.

Het goed onderhouden van borstels en veegmaterialen heeft natuurlijk nog veel meer voordelen zoals: 

 • Het verbeterd de effectiviteit en efficiency van de reiniging waardoor de stilstand tijd die ingepland is voor reiniging wellicht verkort kan worden.
 • Het verhoogd de voedselveiligheid, kwaliteit en de shelf-life
 • Het vermindert afval
 • Het vermindert de kans op terugroepacties van producten
 • Het beschermd en verbeterd de reputatie van het bedrijf
 • Het vermindert het risico op schadeclaims of vervolging
 • Het is een kans om kostenbesparing realiseren (mits goed uitgevoerd)

Het grote belang van het goed onderhouden/reinigen van schoonmaakgereedschappen wordt erkent door de Global Food Safety Initiative (GFSI). Dit komt naar voren in de door de GFSI goedgekeurde food safety keurmerken BRC & FSSC die speciaal een hoofdstuk hebben gewijd aan het onderhouden van borstelmaterialen.

Wat zeggen FSCC & BRC over het onderhouden van de schoonmaakmaterialen?

BRC:

Schoonmaakmaterialen zullen:

 • Hygiënisch ontworpen zijn en geschikt voor hun doel.
 • Gepast herkend kunnen worden voor waar ze gebruikt voor dienen te worden (bijvoorbeeld mbv kleurcodering)
 • Gereinigd en opgeslagen op een hygiënische manier, op deze wijze kan besmetting voorkomen worden
 • Schoonmaakmaterialen in high-care gebieden zullen visueel zichtbaar toegewezen moeten worden aan die ruimten en daar ook blijven.

FSSC22000 voegt hier onder andere nog aan toe:

 • Een preventief onderhoudsprogramma moet in gebruik zijn.

* De bovengenoemde punten zijn uiteraard een kleine greep uit de totale richtlijn.

Schoonmaakmaterialen kunnen een bron van besmetting zijn

Schoonmaakmaterialen worden vaak gebruikt op verschillende oppervlakken en gebieden, hierdoor kunnen zij veel vervuiling (en daardoor ook bacteriën) verzamelen. Zodra de borstels bacteriën verzameld hebben kunnen ze deze uiteraard ook verspreiden. Bij veel food professionals ontstaat de misvatting dat alle bacteriën wel gedood zullen zijn tijdens het reinigingsproces. Dit is echter zeer zeker niet het geval! Onderzoek van Campden BRI heeft uitgewezen dat 47% van al het geteste schoonmaakgereedschap positief getest werd op Listeria Monocytogenes. Dit onderzoek wijst dus tegelijkertijd ook uit dat schoonmaak borstelwerk een gigantische bron van besmetting zou kunnen zijn. Extra reden dus om hier zeer attent op te zijn!

Desinfectie van borstelwerk en ander schoonmaakmaterialen.

Om het risico te minimaliseren dat schoonmaakmaterialen en borstelwerk een bron van besmetting worden, moeten deze op een goede effectieve manier gereinigd en gedesinfecteerd worden met inachtneming van:

 • Reinigings- en desinfectiemethoden en protocollen moeten worden ontwikkeld en gevalideerd zijn voor schoonmaakmaterialen gebaseerd op een risico inventarisatie.
 • Het reinigen en desinfecteren van schoonmaakmaterialen moet onderhevig zijn aan een schema met daarop frequentie en moet zijn gebaseerd op een risico inventarisatie.
 • Reiniging en desinfectie moet geregistreerd worden en deze registratie moet bewaard worden zodat deze ter ondersteuning kan zijn bij een eventuele audit.  

De reiniging en desinfectie van borstels hangt af van een aantal zaken zoals:

 • Wat wordt er gereinigd en met welke oppervlakten komen deze materialen in aanraking (omgevingsonderdelen? of food contact onderdelen?)
 • Het type vervuiling (micro-organismen, allergenen, foreignbodies, product residu, etc)
 • Het risico-level van het voedsel wat wordt geproduceerd.
 • Type voeding wat wordt geproduceerd
 • Type klant (kinderen, bejaarden, mensen met allergie of zwakke weerstand)

Download gratis de Vikan whitepaper over het onderhouden van uw borstelwerk.

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen klinkt het soms vrij tegenstrijdig. Schoonmaak materialen die juist een bron van (microbiologische) vervuiling kunnen zijn. Toch is dit een veel gemaakte vergissing in de voedingsmiddelenindustrie. Juist omdat het schoonmaakgereedschap zo’n beetje alles aanraakt zou je redelijk snel bacteriën kunnen versmeren. Wilt u meer informatie omtrent het onderhouden van uw borstelwerk download hier dan gratis de Vikan Whitepaper omtrent het onderhouden van uw borstels.


Download uw gratis uw whitepaper "cleaning tool maintainance" en minimaliseer de kans op kruisbesmetting

Deze whitpaper verschaft u inzicht in waarom maar vooral hoe u uw borstelwerk op een juiste manier kunt onderhouden. Wanneer men zich hier niet op de juiste manier mee bezig houdt kunnen borstels een bron van besmetting worden en zijn de gevolgen niet te overzien!

 

Een gedegen plan van aanpak omtrent de reinigen van uw schoonmaakmaterialen heeft de volgende voordelen:

Reduceer kans op kruisbesmettingen

Verhoogt productveiligheid

Helpt u makkelijker te conformeren aan belangrijke audit instanties

Download de gratis whitepaper "cleaning tool onderhoud"

Welke branche bent u werkzaam?