Wat is de rol van de NVWA bij voedselveiligheid in Nederland?

De overheidsinstantie de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) houdt gevraagd en ongevraagd een voedselveiligheid controle in bedrijven. Dit gebeurt vooral als ooit al eens bleek dat iemand in de fout ging. Ook ziet de NVWA erop toe dat ondernemers of organisaties die met voedsel, voedselbereiding of voedseltransport werken, de in Nederlands of Europees verband geldende hygiënecodes naleven. De NVWA is gerechtigd om boetes uit te delen, die fors kunnen oplopen. Bij een voedselveiligheid controle is men vooral gefocust op de wetgeving rondom allergenen in voedsel.

Elke ondernemer die binnen de voedselketen in Nederland actief is heeft een meldingsplicht bij de NVWA zodra zij schadelijk stoffen signaleren in de eigen producten. Hierop is het dan zaak om elk in omloop gebracht product zo vlug mogelijk te traceren en vervolgens te vernietigen. Naast de NVWA gaat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de hygiëne en kwaliteit bij vlees en diervoeders en daarnaast over de bestrijdingsmiddelen en productie van AGF. Tot slot zijn er nog instanties als het RIVM en het RIKILT, maar deze onafhankelijke organisaties hebben geen controlerende maar een voorlichtende rol voor zowel burgers als bedrijfsleven.

Consequenties van het slecht of matig naleven van voedselveiligheid wetgeving

Volgens de voedselveiligheid wetgeving is er sprake van een ontoelaatbare overtreding van de regels van voedselveiligheid als iemand op lange termijn aantoonbaar ziek is verklaard door een erkende medicus vanwege onzorgvuldig en dus verwijtbaar handelen met voedsel.

Voor het borgen van de veiligheid en gezondheid van zowel burgers als personeel moeten bedrijven een voedselveiligheidsplan hebben. Hierin staat nauwkeurig omschreven wat er allemaal mogelijk kan mis gaan en hoe daartegen zo snel mogelijk kan worden ingegrepen. Denk hierbij aan de productiesnelheid, de wijze van conserveren en verpakking, de hygiëne van zowel machines, ruimtes als medewerkers, enzovoorts.

Het voedselveiligheidsplan en de HACCP voedselveiligheid normen

Ondernemers uit de gehele voedselketen volgen daarbij de regels van de HACCP voedselveiligheid, waardoor er een gedegen gevarenanalyse en beheersplan aanwezig is en zal worden nageleefd. Omdat deze processen vrij complex kunnen uitpakken, kiezen veel ondernemers voor een extern raadgevend bedrijf voor het opstellen of het controleren van een voedselveiligheidsplan.

De rode draad binnen de HACCP voedselveiligheid regels is dat het risico op besmetting en kruisbesmetting zo veel mogelijk wordt vermeden. Behalve de ISO 22000 is de HACCP een voedselveiligheid certificaat dat elke ondernemer in de levensmiddelenindustrie of voedingssector in huis heeft. De HACCP regels voor voedselveiligheid zijn ooit ontworpen door de NASA en gaan uit van zeven food safety basisregels. In dit blogbericht leest u alles over de HACCP normen en bijbehorende checklist. Hier vindt u meer informatie over het voedselveiligheidsplan.