Hygiënecode horeca formulieren voor registratie van wijzigingen

Bij wijzigingen in uw bedrijf of organisatie van de hygiënecode dient u dit schriftelijk te rapporteren. De uiterlijke bewaartermijn hiervan is minimaal zes maanden. Bij eventuele klachten of calamiteiten moet u de hygiënecode horeca formulieren kunnen aantonen bij controles door de NVWA of een verzekeraar. Leden van Koninklijke Horeca Nederland kunnen door middel van hun lidmaatschapsnummer deze registratieformulieren downloaden op de site van de KHN.

Wat is de cursus hygiënecode horeca?

Voor iedereen in de horeca is een Cursus Hygiënecode Horeca, ook wel genoemd een Hygiënecode HACCP Cursus. Deze cursus is in principe binnen één dag af te leggen en wordt op een leslocatie gegeven. Daarnaast is het ook mogelijk om een training hygiënecode horeca online te volgen. Bij deze training leert elke deelnemer de basis van en de recente standaard op het vlak van zaken als persoonlijke hygiëne, het voorkomen van kruisbesmetting, een correcte voedselpresentatie en de juiste opslag van voeding.

Voor de medewerker zelf, de collega’s én de klanten biedt het beheersen van de cursusstof een optimale hygiënebeheersing en verbeterde voedselveiligheid. De cursisten ontvangen na een correcte afronding een certificaat en mogen het cursusmateriaal houden. Er is geen vereiste vooropleiding nodig voor de deelnemers en in principe kan elke medewerker het lesniveau aan.

Er wordt aanbevolen om deze cursus na een aantal jaren opnieuw te doen om de leerstof op te frissen, zodat iedereen in staat is om snel en op een correte manier te handelen als er calamiteiten mochten zijn. Bovendien komt de overheid na een aantal jaren altijd met een evaluatie en een daaruit voortvloeiende herziening. Alleen dit al maakt het nuttig voor iedereen om de kennis over de hygiënecode horeca op peil te houden.

Door het hebben van de juiste papieren beschikt elke voedingsprofessional en iedereen die in de horeca werkt over het juiste middel om de controleurs van de NVWA tevreden te houden, en uiteraard ook alle klanten. U kunt korting krijgen door middel van de Hygiënecode Horeca Nederland als u lid bent van deze organisatie.

Hoe zit het met de hygiënecode horeca in 2019?

Na een aantal jaren vindt een evaluatie plaats van de hygiënecodes van elke sector. De laatste twee herzieningen voor een nieuwe hygiënecode horeca, de meest geraadpleegde code van de veertien varianten die er bestaan, waren in 2007 en 2016.

Op basis van een evaluatie van een code worden eventuele aanvullingen en wijzigingen doorgevoerd, aangepast aan ontwikkelingen ten aanzien van voedselveiligheid. Het richtpunt hierbij zijn vooral nieuwe risico’s die kunnen spelen op een bepaald moment in een bepaalde sector, wat dus ook een nieuwe hygiënecode horeca kan betekenen.

Hiermee werken u en uw medewerkers gegarandeerd volgens de meest actuele wetgeving en is elk risico en gevaar ten aanzien van hygiëne zo veel mogelijk uitgesloten. Ook is er een sterke focus op het per codeperiode voldoende voedselveilig kunnen werken. De hygiënecode horeca 2919 is diezelfde van het jaar 2016, de laatste editie. Deze is geldig totdat men het noodzakelijk vindt om te evalueren en er een nieuwe hygiënecode horeca wordt ingevoerd. In principe vindt zo’n evaluatie om de vijf jaar plaats, maar in de praktijk vindt een daadwerkelijke invoering van aangepaste of geheel nieuwe regels ook wel na een langere termijn plaats.