HACCP

HACCP betekent letterlijk Hazard Analysis and Critical Control Points. De Nederlandse vertaling is: gevarenanalyse en kritische

controlepunten. De afkorting wordt als zodanig uitgesproken: Ha-a-cé-cé-pé, of op Engelse wijze: Hezzip. Dit is een systeem wat ontwikkeld is ter bevordering van de voedselveiligheid. Bedrijven kunnen deze werkwijze gebruiken om te voorkomen dat de veiligheid van onze voedingsmiddelen in het gedrang komt.

Bedrijven die zich bezighouden met bereiden, verwerken, behandelen en verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hiervoor alle processen en stappen te geïdentificeerd en geanalyseerd te worden op gevaren. Dit controle proces is door de Europese Unie in het leven geroepen om zoveel mogelijk gevaren voor de voedselveiligheid te herkennen en daardoor beheersbaar te maken.

De inhoud van HACCP

Wanneer een bedrijf dus aan de slag gaat met HACCP word het hele productieproces nagelopen op mogelijke gevaren voor de veiligheid van de voedingsmiddelen. Deze gevaren worden benoemd. De volgende stap die een bedrijf zou moeten nemen is dat er aangegeven word hoe de riscio’s van de beschreven gevaren beheerst gaan worden.

Als we het over de Hazards (gevaren) hebben zijn er een aantal verschillende hazards waar men rekening mee dient te houden.

Microbiologische gevaren

 • Bacteriën
 • Schimmels
 • Virussen
 • Parasieten

Chemische gevaren

 • Schadelijke stoffen voor het product
 • Schimmel gifstoffen
 • Residuen van bestrijdingsmiddelen
 • Dioxines

Fysische gevaren

 • Glas
 • Restanten van bot deeltjes in bijvoorbeeld vlees
 • Scherpe metaaldeeltjes
 • Houtdeeltjes

Na het in kaart brengen van de Hazards komt het punt Analysis uiteraard staat dit punt voor het analyseren van de risico’s van de in de hazards vastgelegde gevaren. Er moet een gedegen inschatten gemaakt worden van de aanwezige risico’s. Het risico bestaat uit combinatie van hoe groot de kans op het gevaar is en de ernst van de gevolgen van het risico voor de gezondheid van de consumenten als het risico zou gebeuren. Dit is ook wel weer te geven in een formule:

Risico = Kans x Ernst (van de gevolgen)

Daarna hebben we nog de Critical Control Points. Dit zijn de punten en stappen in het productieproces die onder controle gehouden moeten worden om Hazards (gevaar) te voorkomen of te reduceren tot een acceptabel niveau.

De 7 basis principes van HACCP

HACCP is dus een preventief systeem ter bevordering van de voedselveiligheid en ter voorkoming en beheersing van de gevaren die deze voedselveiligheid in gevaar kunnen brengen. Om een HACCP systeem goed op te zetten is het van belang om volgens de 7 basisprincipes te werken:

 1. Bepaal alle mogelijke gevaren van de processen die binnen het bedrijf worden uitgevoerd.
 2. Bepaal de Citical Control Points (CCP’s). Dit zijn punten die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar voor de voedselveiligheid te voorkomen.
 3. Stel per CCP een norm vast.
 4. Monitor de CCP’s. Stel vast hoe de CCP’s gecontroleerd worden.
 5. Leg corrigerende maatregelen vast per CCP. In deze maatregelen staat welke actie nodig is wanneer tijdens een controle blijkt dat een CCP niet aan de vastgestelde norm voldoet.
 6. Controleer of het HACCP-plan goed is. Deze verificatie is een periodieke controle en laat zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt.
 7. Leg alles vast. Houd documentatie en registraties bij.

Onderstaande video geeft een extra uitleg bij deze 7 basisprincipes:

Is HACCP een wettelijke verplichting?

Hoewel certificering van de HACCP in formele zin in Nederland niet wettelijk verplicht is, is implementatie en naleving van de HACCP principes wel sinds 1995 verplicht voor bedrijven en instellingen die op enige manier betrokken zijn bij productie, bewerking en verwerking van voedingsmiddelen. U ontkomt dus niet aan het invoeren van een HACCP programma wanneer u zich bezig houdt met voedingsmiddelen. Daarnaast heeft de NVWA aangegeven dat bedrijven die HACCP gecertificeerd zijn minder overheidscontrole zullen ondervinden. Ondernemers kunnen er ook voor kiezen om volgens een goedgekeurde kant-en-klare hygienecode van een brancheorganisatie te werken. In deze hygiënecode staat hoe u ervoor kunt zorgen dat uw producten goed en veilig zijn.

Een goed overzicht van de verschillende hygienecodes kunt u vinden op de site van de NVWA.

Voordelen van een goed HACCP programma

 1. Een goed HACCP programma bevordert een systematische consistente aanpak van productiegevaren.
 2. Een goed HACCP programma werkt preventief
 3. Een goed HACCP voorkomt dat er reactief gehandeld moet worden
 4. Indien alle gevaren en beheersmaatregelen in kaart gebracht zijn is een HACCP programma kosteneffectief
 5. Internationaal geaccepteerd door andere keuringsinstanties zoals IFS of BRC
 6. Het voldoet aan de wetgeving.

Wat kan hygiene-expert Hygiensupply voor u betekenen?

Onze adviseurs hebben 30 jaar ervaring met het reinigen in de voedingsmiddelenindustrie en de daarbij horende instantie en keurmerken. U kunt dus wel stellen dat er nog maar weinig reinigingsproblemen voorkomen die we niet al eens eerder hebben meegemaakt. Daarnaast is het ook mogelijk om onze adviseur digitaal een kleurcoderingsschema voor uw bedrijf te laten maken welke geïntegreerde kan worden in uw HACCP programma. Heeft u vragen over HACCP of heeft u een reinigingsvraagstuk kunt u altijd contact opnemen met 0345-724900 of via info@hygienesupply.nl


Schrijf u in op onze nieuwbrief en blijf op de hoogte!

Wilt u meer informatie over hoe u HACCP kunt toepassen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen via + 31 (0)345-724900. Bent u geintresseerd in de updates over hygiëne die wij hier regelmatig plaatsen dan kunt u zich hiernaast inschrijven op onze nieuwsbrief.


Waarom moet u zich inschrijven op onze nieuwsbrief?

Ontvang 5% korting op uw volgende aankoop

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen de hygienebranche

Ontvang hygiëne gerelateerde tips & tricks

 

* u ontvangt maximaal 1 email per maand en uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

 

 

Nieuwsbrief